Instalacja SCRS o wyd. 8 tys. m3/h
do odciągu zanieczyszczeń
z przecinarki plazmowej.
- zanieczyszczenia odbierane są przez
podążającą za palnikiem ssawę (A)
i poprzez kanałowe odciągi szczelinowe (B)
przekazywane do filtra Dantherm MJC.
Sosnowiec 2007 r.

img

img

img