Instalacja wentylacyjna kompostowni w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Łężycach,
wykonanie ze stali kwasoodpornej,
wydajność 105 tys. m3/h.
Oddane do użytku w lutym 2010 r.