logo

Oskar logo

Absolent logo

instalacje wentylacyjne

   

MENEGON Sp. z o.o. - wczoraj i dziś


Korzenie firmy sięgają roku 1984 gdy powstała spółka cywilna Zakład Wentylacji i Klimatyzacji "KLIMASERW", mająca jako właścicieli: Janusza Kaszyńskiego i Stanisława Menegon. Obaj byli inżynierami mechanikami z praktyką konstrukcyjno-projektową w Centrum Techniki Wytwarzania Przemysłu Okrętowego w Pracowni Ochrony Środowiska - Zespół Instalacji Wentylacji. Firma "KLIMASERW" zajmowała się szeroko rozumianymi usługami inżynierskimi: inwentaryzacje, projektowanie, pomiary w dziedzinie instalacji oraz urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Z czasem zakres oferty został powiększony o jednostkowe wykonania specjalistycznych urządzeń wentylacji stanowiskowej.


W latach 1989-1992 produkcja ta rozwijała się na tyle, iż po podziale spółki była kontynuowana w dwóch niezależnych firmach. Rok 1992 należy traktować jako początek samodzielnej działalności dzisiejszej firmy. Do roku 1998 jej nazwa brzmiała: Zakład Produkcyjno-Usługowy Techniki Wentylacyjnej "Klimaserw", a właścicielem był Stanisław Menegon. Firma "Klimaserw" stworzyła szereg nowych opracowań objętych ochroną patentową i weszła poprzez swojego właściciela w struktury udziałowe największej firmy branży wentylacji stanowiskowej w Polsce jaką w latach 1996-1999 był "TOP-System" Sp. z o.o. z Wrocławia.


Obecnie, po przekształceniach, producentem pozostaje firma "Menegon" Sp. z o.o. Obok naszych produktów znanych pod marką "Oskar" oferujemy także wyroby innych firm zajmujących się wysoce specjalistycznymi problemami. I tak szwedzka firma "Absolent" to przede wszystkim usuwanie mgieł olejowych i aerozoli emulsji. Ponadto nasza praca oparta jest na działaniach kompleksowych: pełnym rozpoznaniu tematu, pomiarach przepływowych, opracowaniu koncepcji rozwiązań, projektowaniu instalacji, dostawach, montażu i wdrożeniach całości.


Siedziba firmy


Na zdjęciu: siedziba firmy w Mokrym Dworze"Menegon" Sp. z o.o. | 83-021 Wiślina; Mokry Dwór 6c