logo

Oskar logo

Absolent logo

instalacje wentylacyjne


iso

POLITYKA JAKOŚĆI

 

Misją firmy jest realizacja skutecznych rozwiązań z zakresu wentylacji stanowiskowej za przystępną cenę i w możliwie pełnym zakresie.
Świadcząc usługi w zakresie projektowania, handlu wyrobami z grupy filtrowentylacyjnej i klimatyzacyjnej oraz organizacji prac montażowych na wymagającym i konkurencyjnym rynku, mamy świadomość, iż nasza droga do sukcesu prowadzi przez dostosowywanie wymagań klientów, ciągłą poprawę organizacji pracy przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej fachowości i dyspozycyjności pracowników firmy.

W związku z tym, aby w pełni realizować naszą misję, Menegon Sp. z o.o. postawiła przed sobą strategiczne cele, których realizacja stanowi nasz priorytet:

- wprowadzenie do oferty nowych typów urządzeń filtrowentylacyjnych,
- utrzymanie wysokiej jakości prowadzonych robót montażowych,
- redukowanie liczby reklamacji oraz czasu reakcji na reklamację,
- rozszerzenie zakresu świadczonych usług o prefabrykację i sprzedaż detaliczną urządzeń.

Cele jakościowe realizować będziemy poprzez:
- spełnianie oczekiwań i wymagań naszych klientów,
- prowadzenie auditów wewnętrznych i przeglądów zarządzania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością oraz jego doskonalenia,
- szkolenie pracowników w zakresie wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością oraz szkolenia zawodowe zapewniające pracownikom możliwość rozwoju i satysfakcję ze współuczestnictwa w sukcesie firmy,
- motywowanie pracowników do identyfikowania się z firmą oraz rzetelnego wykonywania obowiązków służbowych,
- promocję poprzez jakość, jako firmy wiarygodnej i skutecznej w działaniu potrafiącej sprostać najtrudniejszym wyzwaniom w naszej branży.

Zobowiązujemy się do spełniania wymagań międzynarodowej normy PN-EN ISO 9001 oraz ciągłego doskonalenia skuteczności funkcjonującego w naszej firmie Systemu Zarządzania Jakością. Niniejsza Polityka Jakości została zakomunikowana w organizacji i podlega systematycznemu przeglądowi pod względem przydatności oraz aktualności. Za pełne zrozumienie niniejszej Polityki Jakości przez wszystkich pracowników odpowiada Prezes Zarządu.


"Menegon" Sp. z o.o. | 83-021 Wiślina; Mokry Dwór 6c